دسته: عکس و جمله شما

10662

“قهرمان اون یه نفر تویی”-بخش اول ۶۰

“قهرمان اون یه نفر تویی”-بخش اول

اين يه داستانه يا بهتره بگم يه دلنوشته اس! دلنوشته از زبون من که یه طرفدارم مثل شما…يه داستان كه فقط مخصوص طرفداراى انريكه و از جنس ذوق و عشق صداى اونه! اين متن...