گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

آخرین پست ها

انریکه ایگلسیاس، ستاره‌اى خود ساخته

انريكه ايگلسياس، ستاره‌اى خود ساخته كم اتفاق مى‌افتد كه بچه‌هاى خوانندگان معروف بتوانند از زير سايه سنگين والدين‌شان بيرون بيايند و بدون كمک آنها درعالم موسيقى شهرتى به هم بزنند.اما اين گفته “گيرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل” استثناهم دارد. این استثنا از جنس …

ادامه مطلب »